Home

LISB_logoLike It Should Be

“Verandering komt niet als we wachten op een andere persoon of een andere tijd. Wij zijn degenen waarop we
hebben gewacht. Wij zijn de verandering waarnaar we op zoek zijn.”

(Barack Obama)

Wij houden van het leven. Wij geloven dat het de gewoon mens is die de wereld veranderd. Wij houden van plezier en geloven in het goede. Wij geloven aan dat een product goed moet zijn. Niet schadelijk of betwistbaar tijdens zijn leeftijd of daarnaar. Wij geloven in producten en processen Like they should be.

 

Like It Should Be is opgezet om de wereld een stukje beter te maken. Dat word bereikt door producten en processen te ontwickelen die zijn Like It Should Be: beter.

Ons doel is te inspireren. Ons droom is het te veranderen. Ons missie is om mensen bij het veranderen te helpen.

Simply,lisbe

greenhost